På Avstånd

Dagbokstankar och lyriska infall under peståret 2020

I november 2020 utlyste Biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge 10 uppdrag för att stödja de båda länens litteraturskapare som genom pandemin fått se sina inkomstmöjligheter starkt reducerade. I min ansökan, som beviljades i december, skrev jag att min avsikt var att i dagboksform beskriva pandemins framskridande under året 2020, de tankar och känslor som denna gett upphov till, både på det individuella planet och det samhälleliga, beskrivna i prosaform varvat med lyriska uttryck för känslor och stämningar.

Med titeln På avstånd vill jag inte bara anknyta till pandemins mantra att hålla avstånd till det mesta och särskilt till varandra, utan också reflektera över mitt eget liv och mina rötter. Utgångspunkten har varit mina egna dagboksanteckningar som bearbetats och kompletterats under skrivandets gång, en process som färgats och påverkats av den mycket speciella situationen under året.