Föredrag om historia och släktforskning

Mina ämnesområden är Västblekinges lokalhistoria och släktforskning. Det kan t.ex. handla om snapphanerörelsen, emigrationen eller skiftesreformer.

Alltidhult är mitt specialområde och här berättar jag gärna om lokala företeelser såsom de båda författarna Martinsons och Saljes anknytning till bygden eller om deras förfäder, om Alltidhults och de kringliggande byarnas gårdar och invånare genom århundraden eller om förebilderna till Saljefilmernas miljöer.

Lokalhistoriska ämnen

 • Den stora branden i Jämshög (1803 brann kyrkan, prästgården och 7 bondgårdar i byn ner)
 • Från danska brädor till kinesiska bilar (om Bruket, numera Volvo, i Olofström från 1600-tal till våra dagar)
 • Författarbygd (om Harry Martinsons och Sven Edvin Saljes tid i Alltidhult)
 • Från Alltidhult till Amerika (en emigrantfamiljs historia)
 • Jorden i Jämshög (om odling och skiften, bönder och torpare under 300 år)
 • Guld och gröna skogar (om skogen som resurs och livsstilsskapare)
 • Av stock och sten byggde de sina hus (om den lokala bostads- och byggnadstraditionen)
 • Äntligen änka! (om kvinnors ställning i bondesamhället)

Släkt- och personhistoria

 • Adeln på Alltidhults gårdar
 • Baggeboda gård och släkt
 • Nebbebodasläkten och deras gårdar
 • Bondesläkterna på Rösjö och Hemmingsmåla
 • Saljes och Martinsons förfäder
 • Hur mycket ryss var Ryssa-Pellen?
 • Estenbergska förmödrar – om Saror och Reginor
 • Estenberg i Amerika
 • Industrimannen Gustav Gråberg
 • Skrivaren i Skrivarehagen

Kontakta mig om era önskemål!